zapisz30akcja

Otwarte spotkanie dla mieszkańców Ursynowa w „Ogrodzie – ostoi zwierząt”


    W wyjątkowo ciepły i słoneczny poniedziałek, 26 września 2011r. w utworzonym przy Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6 „Ogrodzie – ostoi zwierząt”, odbyło się spotkanie dla wszystkich ciekawych świata przyrody mieszkańców Ursynowa i okolic. Organizatorami wydarzenia była Fundacja Nasza Ziemia oraz Szkoła Podstawowa nr 81. Spotkanie zrealizowano w ramach koordynowanego przez Fundację Programu Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego „Ogród – ostoja zwierząt”, którego partnerem jest firma Boeing.
    Goście spotkania mieli okazję zapoznania się z ideą tworzenia ogrodów przyjaznych dzikim zwierzętom oraz przyjrzenia się z bliska mieszkańcom Ogrodu utworzonego przy SP nr 81.  Ze względu na tendencję panującą w ostatnich latach w miastach, do nadmiernego koszenia  trawników oraz zastępowania rodzimych gatunków roślin gatunkami egzotycznymi, bioróżnorodność na terenach miejskich maleje. Sposobem aby powstrzymać to niekorzystne zjawisko jest tworzenie wielogatunkowych, tradycyjnych, polskich łąk kwietnych oraz dosadzanie dzikich, leśnych krzewów i drzew owocowych takich jak: jarząb, głóg, bez czarny czy dzika róża. Rabaty kwietne, bogate w różne gatunki chwastów, z takimi gatunkami jak wyka ptasia, groszek łąkowy, kąkol, koniczyna, staną się wówczas prawdziwym paśnikiem dla owadów zapylających: motyli, trzmieli czy pszczół. Natomiast owoce posadzonych polskich drzew i krzewów będą karmić wiele różnych gatunków ptaków, m.in.: sikory, gile, dzwońce, kosy, kwiczoły czy rudziki.
    Podczas poniedziałkowego spotkania wszyscy chętni, zarówno mali jak i duzi mieli okazję zbliżyć się nieco do zwierząt odwiedzających „Ogród – ostoję zwierząt” na co dzień. Nasi goście próbowali złapać latające na łące kwietnej owady w siatkę na motyle, po to by później przy użyciu lupy przyjrzeć się z bliska tym niezwykłym zwierzętom. Udało nam się w ten sposób bardzo dokładnie obejrzeć m.in.: pszczołę miodną ze zgromadzonym na tylnych odnóżach pyłkiem kwiatowym, delikatnego owada: wojsiłkę pospolitą, kosarze, ślimaki - wstężyki ogrodowe oraz inne bezkręgowce.
    Podczas spotkania wszyscy goście otrzymail również materiały dydaktyczne i informacyjne Fundacji Nasza Ziemia, w tym broszury informujące o tym w jaki sposób tworzyć ogrody przyjazne dzikim zwierzętom. Organizatorzy przygotowali również dla uczestników ekologiczny poczęstunek składający się z sezonowych owoców: jabłek, gruszek, malin, śliwek oraz orzechów i słoneczników.
    Fundacja Nasza Ziemia oraz Szkoła Podstawowa nr 81 zamierzają kontynuować organizowanie tego typu otwartych dla mieszkańców i społeczności szkolnej spotkań w „Ogrodzie – ostoi zwierząt”. Kolejne odbędzie się jeszcze jesienią 2011 roku. Już dziś zapraszamy Państwa serdecznie!

W sprawach związanych z Programem Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego „Ogród – ostoja zwierząt” prosimy o kontakt:

Justyna Niewolewska; Fundacja Nasza Ziemia, koordynatorka projektu. Adres e-mail: justyna@naszaziemia.pl

Sprawdź jak przebiegało spotkanie w "Ogrodzie - ostoi zwierząt" i odwiedź naszą galerię zdjęć.

Dowiedz się więcej na temat tworzenia ogrodów przyjaznych dzikim zwierzętom na stronie www.ogrodostojazwierzat.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12