zapisz30akcja

 

Rok wędrówek zaobrożowanego łosia

 

Film przedstawia obszar występowania jednego z zaobrożowanych łosi (konkretnie PLOS 8 numer na obroży 20x) w okresie od 17 stycznia 2012 r. (czyli od dnia zaobrożowania) do końca grudnia tegoż roku.

Obejrzyj film

Przemieszczająca się plama to obszar występowania łosia w okresie kilku kolejnych dni. Przejście z obszaru Downary-Owieczki (ostoi zimowej) na bagna nastąpiło w dniach 21-23 kwietnia. Powrót trwał ok. tygodnia w okresie 15-20 listopada. Animacja pokazuje, że zimą łoś ten przebywał w borach na obrzeżach doliny, poza Biebrzańskim Parkiem Narodowym, a od wiosny do późnej jesieni na terenie BbPN.

Widoczne jest zajmowanie mniej więcej stałego obszaru podczas sezonu wegetacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Biebrzy oraz wyraźne preferowanie kompleksów borowych zimą. Podczas zimy oraz sezonowych migracji dochodziło do przekraczania szlaków komunikacyjnych: szosy i torów. Całoroczny areał przedstawiono na końcu animacji w kolorze czerwonym.

Animację wykonał Piotr Rode na podstawie wyników projektu badawczego realizowanego przez Zakład Zoologii Kręgowców, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży oraz Max Planck Institute w Niemczech i Université Joseph Fourier w Grenoble i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. (tekst: Mirosław Ratkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12