zapisz30akcja

 

Puchary Recyklingu przyznaneWybrano laureatów XVI edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Uroczyste wręczenie statuetek zdobywcom tytułu Tygrysa Recyklingu oraz Pucharów Recyklingu odbyło się podczas wieczornej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon w poniedziałek, 26 października.

W tym roku tytuł „Tygrysa Recyklingu” przyznano dwóm podmiotom. Otrzymały je Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z Kalisza oraz Zakład Utylizacji Odpadów z Gorzowa Wlkp.

Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznano Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie.

Z kolei Pucharem Recyklingu Polskiej Izby Ekologii uhonorowano Zakład Utylizacji Odpadów z Kwidzyna.

Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich otrzymał Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z Konina, a Puchar Recyklingu Ministerstwa Środowiska przyznano Zakładowi Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

Nagrody i wyróżnienia pozostałym laureatom konkursu zostaną wręczone we wtorek, 27 października.

Celem konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu jest nagrodzenie najbardziej efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, promocja nowych technik w zakresie ich odbioru, zbiórki, odzysku i recyklingu oraz ocena prowadzonej edukacji ekologicznej.

Konkurs jest organizowany w 10 kategoriach: zbiórka stłuczki szklanej – Szklana Statuetka, zbiórka puszek aluminiowych – Srebrna Puszka, zbiórka tworzyw sztucznych – Lider Zbiórki Tworzyw, zbiórka makulatury – Złota Bela Makulatury, zbiórka zużytych baterii – Zielona Bateria, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – Zielony Kontakt, odzyskane odpady opakowaniowe przekazane do recyklingu – Lider Odzysku, działania promujące selektywną zbiórkę odpadów i zachowania pro środowiskowe – Edukacja Recyklingowa, zbiórka opakowań kartonowych po żywności płynnej – Rekordowy Karton, efektywność systemów gminnych – Gmina Recyklingu.

Puchary Recyklingu otrzymują laureaci konkursu wybrani spośród uczestników biorących udział jednocześnie w sześciu dowolnych kategoriach.

Podmioty będące laureatami Pucharów Recyklingu z poprzednich lat, które zgłosiły uczestnictwo w bieżącej edycji Konkursu w sześciu wybranych kategoriach i udokumentowały systematyczny wzrost masy zebranych surowców wtórnych w porównaniu do ubiegłych lat, mogą ubiegać się natomiast o tytuł „Tygrysa Recyklingu”. Statuetkę „Tygrysa Recyklingu” otrzymują jednostki, którym kapituła przyzna nominacje w trzech kolejnych edycjach.

źródło; http://portalkomunalny.pl/puchary-recyklingu-przyznane-325106/

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12