zapisz30akcja

 

"Chwasty" zostaną. MIB przeciw zmianom w ustawie o utrzymaniu czystości w gminach

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odrzuciło propozycję strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wprowadzenia przepisów obligujących właścicieli nieruchomości do odchwaszczania i wykaszania działek prywatnych. Według resortu, byłaby to „zbyt duża ingerencja w prawo własności”.

A my przypominamy, że tzw. "chwasty" to najczęściej rośliny potrzebne w lokalnych ekosystemach - także człowiekowi, m.in. dla czystości powietrza w naszym otoczeniu. A co wy sadzicie o tej sprawie? Czy da się ustalić granicę pomiędzy ochroną bioróżnorodności a bezrefleksyjną estetyką posesji? poduskutuj o tym na FB

Podczas wrześniowego posiedzenia KWRiST dyrektor departamentu mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bartczak podkreślił, że obowiązujące prawo umożliwia sąsiadom zaniedbanych działek występowanie do sądu z wnioskiem o nakaz zaprzestania naruszania ingerencji.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12