zapisz30akcja

 

Polscy rybacy otrzymali niebieski certyfikat MSC

 

Coraz częściej konsumenci poszukują produktów pochodzących ze zrównoważonego środowiska. W pozyskiwaniu ich pomaga odpowiednie oznakowanie i certyfikacja, które dają jasny sygnał, że produkt spełnia te oczekiwania.

Wczoraj, po raz pierwszy w historii polscy rybacy otrzymali niebieski certyfikat MSC. W procesie certyfikacji udział wzięło 8 grup producentów pod przewodnictwem Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb (KGPR). Skupiają one łącznie 293 jednostki rybackie poławiające dorsza na Morzu Bałtyckim w podobszarach ICES 25-32. Działania grup wspierał  Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.

Przyznany certyfikat dotyczy połowów za pomocą sznurów haczykowych oraz włoków dennych i pelagicznych. Potwierdza on, że wyławiane dorsze pochodzą ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk. Ryby te sprzedawane są przede wszystkim na rynku krajowym oraz w krajach Unii Europejskiej, głównie w Niemczech i Francji.

- Uzyskanie certyfikatu MSC jest sukcesem zarówno polskich producentów ryb, jak i organów administracji rządowej. Jest potwierdzeniem, że bałtycki dorsz, pochodzący ze stada wschodniego, pozyskiwany jest przy zastosowaniu dobrze zarządzanego, kontrolowanego i zrównoważonego rybołówstwa. Certyfikat świadczy o tym, że polscy rybacy prowadzą połowy w sposób odpowiedzialny, dbając o ochronę środowiska morskiego – podkreślił, uczestniczący w uroczystości sekretarz stanu Kazimierz Plocke.

Program MSC, w ramach którego przyznawany jest niebieski certyfikat, uznawany jest na świecie za najbardziej rygorystyczny i wszechstronny zestaw kryteriów dla zrównoważonego rybołówstwa.

MSC (Marine Stewardship Council) jest niezależną, międzynarodową organizacją pozarządową założoną w 1997 roku z inicjatywy WWF (World Wide Fund for Nature) i firmy Unilever. Wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi MSC opracowało standardy środowiskowe w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, aby promować przyjazne środowisku praktyki rybackie wśród konsumentów i partnerów na całym świecie.

Proces certyfikacji polskich rybaków rozpoczął się w listopadzie 2013 roku i trwał 14 miesięcy. Ocena prowadzona była pod kątem zgodności z 31. rygorystycznymi wskaźnikami standardu MSC, obejmującymi stan stada, wpływ rybołówstwa na morski ekosystem oraz skuteczne zarządzanie. Ocenę przeprowadzał niezależny zespół naukowców pod przewodnictwem niezależnej jednostki certyfikującej Food Certification International (FCI).

Poza Kołobrzeską Grupą Producentów Ryb do certyfikacji przystąpiły: Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich, Krajowa lzba Producentów Ryb, Organizacja Rybaków Łodziowych, Organizacja Producentów Ryb Władysławowo, Środkowopomorska Grupa Rybacka z Ustki, Pomorska Organizacja Producentów - ARKA Sp. z o.o. z Gdyni, Zrzeszenie Rybaków Morskich, Rybołówstwo Morskie - Jacek Schomburg, Hel oraz Ryszard Groenwald.

Certyfikat MSC przyznawany jest na 5 lat.

Prowadzeniu przez polskich rybaków zrównoważonych praktyk rybackich i poławianie w zgodzie z naturą sprzyjała m.in. możliwość skorzystania ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Wiceminister Kazimierz Plocke podkreślił, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 działania w kierunku poprawy jakości i wartości dodanej produktów rybnych, takich jak certyfikacja i propagowanie produktów zrównoważonego rybołówstwa będzie, wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12