zapisz30akcja

Pojedynek na listy

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami wystosował do premiera Donalda Tuska list otwarty w sprawie - jak to ujęto w piśmie - "prób destabilizacji na rynku gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, w wyniku noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

List jest odpowiedzią na wysłany wcześniej przez prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę, w którym przekonuje on, że obowiązek zorganizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, wynikający z art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczy tylko gmin, które nie posiadają spółek powołanych w celu realizacji tego zadania.

W liście przedstawiciele ZPGO wskazują m.in. na "nasilanie się zorganizowana kampania części samorządów i reprezentujących ich korporacji w celu nie respektowania istotnych zapisów ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn.1.07.2011r. (dalej: ucpg), jakimi są przepisy o obligatoryjności przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów z powołaniem się na ogólne rozstrzygnięcia ETS (tzw. doktryna in-house)".

Zdaniem Związku wskazywane przez prezydenta Inowrocławia przekazywanie bez przetargów gminnym podmiotom zadań związanych z odbiorem odpadów groziłoby monopolem. ZPGO zarzuca jednocześnie Ryszardowi Brejzie "szantaż, także nakłanianie Pana Premiera do nieprzestrzegania prawa".

"Z tekstu noweli zarówno wprost (literalnie) i kontekstowo (z "ducha")  jasno i niedwuznacznie wynika, że spółka gminna, aby uzyskać zlecenie będzie musiała startować w przetargu" - czytamy w liście. Pracodawcy wskazują również na niedopuszczalny ich zdaniem przykład uchwały Rady Miasta Krakowa, która m.in. zadanie zorganizowania przetargów scedowała na spółkę gminną (MPO).

Dlatego ZPGO zwraca się do premiera o zajęcie stanowiska w sprawie interpretacji znowelizowanej ustawy, chce również, aby zwrócił się on do wojewody małopolskiego o uchylenie krakowskiej uchwały. Pracodawcy domagają się również nakazania Minister Rozwoju Regionalnego wycofanie z obiegu prawnego „Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami” jako nieaktualnych i sprzecznych z nowelą ucpg.

Źródło: komunalny.pl

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12