zapisz30akcja

 

O gospodarce zasobami w bilansie otwarcia

Ministerstwa ŚrodowiskaMinister środowiska prof. Jan Szyszko oraz Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek spotkali się z dziennikarzami w gmachu Ministerstwa Środowiska. Tematem konferencji była polityka surowcowa Polski.

Spotkanie było kontynuacją zeszłotygodniowej konferencji prasowej poświęconej bilansowi otwarcia. Tym razem skupiono się na tematyce polityki surowcowej i działań państwa w zakresie geologii, polityki koncesyjnej i wydobywczej. Główny Geolog Kraju omówił dwanaście punktów, które w bilansie otwarcia poświęcone są geologii i gospodarce zasobami naturalnymi (zobacz bilans otwarcia – link).

Do największych zaniedbań w ostatnich ośmiu latach minister Jędrysek zaliczył m.in. brak racjonalnego prawa w zakresie działalności geologiczno-górniczej, plagę nielegalnej eksploatacji kruszywa oraz brak wyników w obszarze poszukiwania gazu łupkowego. Za najważniejsze wyzwania uznał zaś stworzenie racjonalnej polityki surowcowej, powołanie służby geologicznej oraz zmiany w prawie, które zredukują ryzyko inwestycyjne firm.   

źródło: www.mos.gov.pl             

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12