zapisz30akcja

Odpady opakowaniowe - teoria i praktyka realizacji ustawowych obowiązków

Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe Odpady opakowaniowe - teoria i praktyka realizacji ustawowych obowiązków 18-19 stycznia 2005 r. w Warszawie Członkostwo w Unii Europejskiej obliguje Polskę do dostosowania prawa do obowiązujących standardów w gospodarce odpadami opakowaniowymi w ściśle określonych terminach. Najważniejsze przepisy zostały już wprowadzone w życie, brakuje natomiast odpowiednich struktur do realizacji tych przepisów. Celem seminarium jest prezentacja aktualnego stanu prawnego, jak i projektowanych zmian, a także skutków ekonomicznych i ekologicznych wynikających z realizacji przepisów. Ostatnie zmiany w ustawach wyjaśnią: przedstawiciel Ministerstwa Środowiska oraz członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sejmu RP. Ponadto przedstawione zostaną przykłady i rozwiązania najczęściej występujących problemów takich jak: klasyfikacja opakowań, postępowanie z opakowaniami po środkach niebezpiecznych, obowiązki sprawozdawcze. W ramach Seminarium odbędzie się panel dyskusyjny, którego wynikiem ma być wypracowanie wspólnego stanowiska wobec projektów nowelizacji ustaw. Seminarium kierowane jest do organizacji odzysku, członków izb i celowych związków gmin, urzędów miast i gmin, urzędów marszałkowskich, a także zakładów gospodarki komunalnej oraz producentów opakowań. Więcej informacji na stronie: www.abrys.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12