zapisz30akcja

Czyje to śmieci?

- Gmina de facto stanie się właścicielem odpadów, ale nie w momencie wytworzenia, tylko w zakładzie zagospodarowania odpadów – poinformował Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Wiceminister po posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 27 stycznia poinformował samorządowców o założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt miał być opiniowany przez KWRiST, jednak na wniosek samorządowców został zdjęty z porządku obrad.

Jak podkreślił Gawłowski, w pierwotnym projekcie oddawano w całości własność odpadów gminom. Po konsultacjach i sporach z UOKiK obecny kształ projektu zakłada, że "gminy staną się de facto właścicielami odpadów, ale nie w momencie wytworzenia (...), tylko w zakładzie zagospodarowania odpadów, nie na wysypisku, bo nie ma już takiego pojęcia".

Zgodnie z projektem, gmina wskaże w uchwale miejsce, do którego mają trafić odpady. - Nie będzie już takiej sytuacji jak dzisiaj, że UOKiK przyjeżdża i nakłada mandaty na wójtów, burmistrzów i prezydentów za to, że wskazują miejsce i świadczy to o praktyce monopolistycznej – powiedział Gawłowski.

Zgodnie z założeniami do projektu ustawy, marszałkowie wyznaczą tzw. rejony odpadowe, do których będą dowożone odpady.

Jak tłumaczył Gawłowski, w projekcie dano gminom określone instrumenty kontrolne i instrumenty związane z sankcjami. - Gmina określi wymagania, jakie przedsiębiorca musi spełniać, aby świadczyć usługi przewozowe. To wszystko będzie w ramach prawa miejscowego, czyli uchwały rady gminy – zaznaczył. Gmina przejmie odpady na składowisku sama albo wskaże podmiot, który będzie zajmował się odpadami.

Zdaniem wiceministra, taki stan przybliża do rozwiązania problemów związanych z gospodarką odpadami, chociaż nie spełnia postulatów samorządowców dotyczących własności odpadów.

- Władztwo tak, własność nie – podkreślił Gawłowski. Jak dodał, chodzi o władztwo w sensie kierowania strumieniem odpadów.

Po posiedzeniu KWRiST powołano zespół samorządowców, który przeanalizuje propozycje zawarte w projekcie założeń do ustawy. W lutym przedstawiciele korporacji samorządowych spotkają się ze stroną rządową w sprawie m.in. ustalenia własności strumienia odpadów komunalnych.

Źródło: samorzad.pap.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12