zapisz30akcja

Prezentacja polskiego projektu elektrowni z zerową emisją CO2

Południowy Koncern Energetyczny SA (PKE) i Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA (ZAK) zaprezentowały we wtorek w Brukseli projekt budowy elektrowni z zerową emisją dwutlenku węgla. To pierwszy tak zaawansowany technicznie projekt na świecie.

"ZAK i PKE wspólnie wybudują pierwszą na świecie elektrownię, która będzie łączyć produkcję prądu i ciepła z produkcją gazu syntezowego oraz innych potrzebnych dla Zakładów Azotowych substancji chemicznych, przy zerowej emisji CO2" - powiedział PAP prezes ZAK, Krzysztof Jałosiński. Planowana moc elektrowni to ok. 309 MWe mocy elektrycznej i ok. 125 MWt ciepła.

Budowę czystych źródeł energii zakłada przygotowany przez europejską platformę zeroemisyjną program modernizacji europejskiej energetyki. Zdaniem Paala Frisvolda, wiceprzewodniczącego platformy i prezesa pozarządowej organizacji ekologicznej Bellona, kędzierzyński projekt ma bardzo duże szanse na dofinansowanie z Unii Europejskiej, która na ten cel chce przeznaczyć łącznie 9 miliardów euro.

"Ten projekt łączy w sobie wszystkie pożyteczne i ważne rozwiązania, na których nam zależy. To wizjonerski projekt, który zmienia to, co do tej pory dławiło polską gospodarkę w szansę dla polskiej ekonomii. Oczywiście to kosztuje, ale właśnie dlatego, chcemy mieć na to pieniądze z Unii" - podkreślił w rozmowie z PAP Frisvold.

Całość inwestycji ma kosztować ponad 1,3 miliarda euro, a elektrownia powinna powstać w Kędzierzynie do 2015 roku. ZAK i PKE zakładają, że będą w stanie sfinansować do 50 proc. inwestycji, reszta to pieniądze z polskiego budżetu i środków Unii Europejskiej. Twórcy projektu zakładają, że nawet w przypadku niepowodzenia w dofinansowaniu będą próbowali szukać inwestorów i wybudować elektrownię. W plany budowy zaangażowało się ministerstwo gospodarki oraz lokalny i wojewódzki samorząd. Gorącym orędownikiem budowy zeroemisyjnej elektrowni jest też eurodeputowany, b. premier Jerzy Buzek.

W elektrowni w wyniku spalania węgla będzie powstawać energia elektryczna i ciepło, a także gaz syntezowy - niezbędny do produkcji w ZAK. Dzięki produkcji własnego gazu Zakłady uniezależnią się od importu gazu ziemnego. Oprócz tego projekt ZAK i PKE zakłada brak emisji CO2 do atmosfery.

Dwutlenek węgla powstający w procesie spalania węgla będzie w prawie jednej czwartej wykorzystywany do produkcji niezbędnych ZAK substancji - w tym metanolu i mocznika. Pozostały CO2 będzie wychwytywany i gromadzony ok. kilometra pod ziemią, w naturalnych zbiornikach, jakie występują na terenie Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Rocznie pod ziemię ma trafić prawie 3 miliony ton CO2. Gdyby na taką ilość wykupić pozwolenia na emisję, to kosztowałoby to ok. 120 milionów euro.

Prąd produkowany w takiej zeroemisyjnej elektrowni będzie tańszy, m.in. ze względu na brak konieczności płacenia za emisję gazów cieplarnianych. "Chcemy nie tylko nie płacić za emisję CO2, ale dodatkowo wykorzystać unijne fundusze na budowę takiego +czystego+ ekologicznie zakładu" - zaznaczył Jałosiński.

Dodał, że jeśli technologie się sprawdzą, to ZAK i PKE będą je sprzedawać innym zakładom na zasadach komercyjnych, a Polska jako kraj z dużymi złożami węgla kamiennego jest doskonałą lokalizacją dla demonstracyjnej instalacji do zgazowania węgla. Upowszechnienie tej technologii - w opinii twórców projektu - pozwoli naszej energetyce na produkcję czystej energii i da możliwość uniezależnienia się przemysłu od dostaw gazu z Rosji.

Komisja Europejska ma wkrótce opublikować kryteria przyznawania pieniędzy na projekty z zakresu zeroemisyjnej energetyki. Nieoficjalnie takie kryteria, stworzone przez zespół specjalistów z platformy zeroemisyjnej już istnieją, a kędzierzyńska elektrownia spełnia wiele z nich. "Będziemy chcieli przetestować wychwytywanie CO2, jego transport -rurociągami, czy też w cysternach - a także jego składowanie w naturalnych zbiornikach podziemnych - wyeksploatowanych złożach surowców lub naturalnych jaskiniach. Te kryteria spełnia wasz projekt i dlatego jest tak ekscytujący" - ocenił Frisvold.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12