zapisz30akcja

Fundusz ochrony środowiska w Katowicach premiuje "zielone szkoły" w regionie

Szkoły z woj. śląskiego organizujące tzw. zielone szkoły w obrębie tego regionu mogą liczyć na większe dofinansowanie ze strony katowickiego WFOŚiGW, niż w przypadku dalszych wyjazdów.

Jak poinformowała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) Gabriela Lenartowicz, Fundusz chce w ten sposób przekonywać m.in. do upowszechniania regionalnej edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Lenartowicz podkreśliła, że katowicki WFOŚiGW jest ostatnim w Polsce, który dofinansowuje śródroczne wyjazdy uczniów trzecich klas szkół podstawowych do miejscowości atrakcyjnych przyrodniczo. Dzieci - z reguły przez dwa tygodnie - mieszkają tam w ośrodkach wczasowych ucząc się i poznając przyrodę, a wyjazdy mają m.in. charakter prozdrowotny.

WFOŚiGW w Katowicach podwyższył w tym roku wszystkie stawki dofinansowania "zielonych szkół" - bardziej wzrosły jednak dopłaty do wyjazdów w obrębie woj. śląskiego. Fundusz chce przekonywać tak rodziców i nauczycieli, by w miejsce np. chętnie dotychczas wybieranych miejscowości nadmorskich, śląskie dzieci poznawały walory własnego regionu.

"Ponieważ obserwujemy bardzo niski poziom wiedzy na temat walorów przyrodniczych woj. śląskiego, wszystkie wnioski o dofinansowanie wyjazdów w obrębie województwa powinny zawierać program edukacyjny - w ramach walki z również wewnętrznym stereotypem, że Śląsk nie ma żadnych ciekawych terenów, a wszystko co atrakcyjne przyrodniczo, jest poza regionem" - wyjaśniła Lenartowicz.

Choć wskazała, że stawki zróżnicowane - na korzyść woj. śląskiego - już funkcjonowały w ostatnich latach, oceniła że tegoroczne zmiany mogą już decydować o wyjeździe, bądź nie, uczniów z uboższych rodzin, szczególnie w warunkach coraz bardziej dotkliwego spowolnienia gospodarczego.

Najbardziej wzrosło dofinansowanie dla dzieci z rodzin ubogich, niepełnosprawnych, z domów dziecka i domów zastępczych. Na wyjazd poza woj. śląskie zamiast dotychczasowych 200 zł otrzymają w tym roku 400 zł dopłaty, a przy "zielonych szkołach" w swoim regionie - 500 zł dofinansowania.

Dzieci z rodzin nieobjętych szczególną troską z powodu ubóstwa, niepełnosprawności bądź niepełności, będą mogły w tym roku liczyć na dofinansowanie 170 zł w miejsce dotychczasowych 150 zł - na wyjazdy poza regionem, lub na 300 zł, w miejsce 250 zł - na "zielone szkoły" na terenie woj. śląskiego.

Lenartowicz poinformowała też o sugestiach rodziców i nauczycieli, by z powodu złej sytuacji finansowej rodzin, WFOŚiGW udostępnił również proporcjonalnie niższe dopłaty do "zielonych szkół" skróconych do tygodnia. "Dotychczas nasz regulamin zawierał zapis o minimum dwutygodniowych wyjazdach - określonych tak z punktu widzenia korzyści dydaktycznych. Jeśli fachowcy uznają jednak, że tygodniowy wyjazd dziecka na zieloną szkołę, również może spełniać walory edukacyjne i profilaktyczne, zmienimy regulamin" - zaznaczyła prezes katowickiego WFOŚiGW.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12