zapisz30akcja

List otwarty w sprawie niekontrolowanego wwozu odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wejściem do strefy Schengen

Fundacja Nasza Ziemia wystosowała dzisiaj list otwarty do Ministrów Środowiska, Gospodarki i Spraw Wewnętrznychi Administracji. Oto jego treść:

List otwarty w sprawie niekontrolowanego wwozu odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wejściem do strefy Schengen


Pan Maciej Nowicki, Minister Środowiska
Pan Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki
Pan Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


Szanowni Panowie Ministrowie,

Polska weszła do strefy Schengen. Oznacza to ułatwione przemieszczanie się bez kontroli na przejściach granicznych. Dla Polski oznacza również nowe ekologiczne, gospodarcze i społeczne wyzwania!

Fundacja Nasza Ziemia od wielu lat dostaje informacje o hurtowym przywożeniu odpadów do naszego kraju, zwłaszcza uciążliwych dla zagospodarowania i niebezpiecznych. Powoduje to liczne problemy z zaśmiecaniem i psucie dopiero co wprowadzonego w Polsce systemowego zagospodarowania odpadów. Efektem jest degradacja środowiska i wymierne straty dla polskiej gospodarki. Powszechnie znane są przypadki nielegalnego wwożenia transportów śmieci. Zalegają one potem w lasach, na polach czy nawet na prywatnych posesjach. Na masową skalę przywożone są również odpady motoryzacyjne czy bezużyteczne ubrania! Niedawno w Kostrzynie znaleziono transport rozsypujących się akumulatorów. W podgubińskich lasach piętrzą się stosy starych lodówek. Takich przykładów można jeszcze podać, niestety, bardzo wiele.

Jeżeli do tej pory nie potrafiliśmy sobie skutecznie poradzić z tym procederem - co zatem będzie dziać się po otwarciu granic? Czy odpowiedzialne za tę sprawę służby, pozostające w gestii Panów Ministrów są wystarczająco przygotowane do działania w tych znacznie trudniejszych warunkach? Czy są przygotowane na nieuchronne egzekwowanie prawa wobec zanieczyszczających? Czy praca służb z poszczególnych ministerstw będzie koordynowana? Czy planowane są działania, dzięki którym Polacy zostaną poinformowani o problemie i nauczeni jak reagować w przypadku podejrzanego transportowania śmieci?

Uprzejmie prosimy Panów o odpowiedź na te ważne pytania. Apelujemy także do Panów o skuteczną walkę z nielegalnym wwożeniem na teren Polski odpadów, które – jesteśmy przekonani - nabierze na sile po 21 grudnia! Szczególnie niezbędne jest stworzenie lepszych możliwości działania w tym zakresie dla służby celnej, Policji, straży miejskich, inspektorów ochrony środowiska. Ważne jest także informowanie o potrzebie społecznej kontroli i konieczności reakcji - mediów, organizacji społecznych oraz obywateli. W tych działaniach można liczyć na zaangażowanie Fundacji Nasza Ziemia i, jesteśmy pewni, całego szeregu innych organizacji społecznych i biznesowych, które zainteresowane są racjonalną i skuteczną gospodarką odpadami w Polsce.


Warszawa, 21 grudnia 2007 r.

Z poważaniem,


Mira Stanisławska-Meysztowicz Sławomir Brzózek  Dominik Dobrowolski
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu
Fundacji Nasza Ziemia  Fundacji Nasza Ziemia Fundacji Sprzątanie świata -Polska

więcej informacji:
Dominik Dobrowolski, dominik@naszaziemia.pl, 501 535 034
Sławek Brzózek, slawek@naszaziemia.pl, 501 353 032

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12