zapisz30akcja

Rospuda - jak manipulowano ocenami szkód dla środowiska

Decyzję, że obwodnica Augustowa ma przebiegać przez Dolinę Rospudy, zapadały na podstawie nierzetelnych ocen oddziaływania na środowisko.

Pierwsza ocena pochodzi z 1997 r. Wykonał ją Zakład Ekspertyz Ochrony Środowiska "Areo" z Białegostoku. Autorzy "przeoczyli" np., że w Dolinie Rospudy rośnie miodokwiat krzyżowy (jedyne w Polsce stanowisko). Jeśli chodzi o ssaki, nie mogli trafić na wilka i rysia, za to odkryli, że obwodnica może mieć wpływ na wiewiórkę. Z ptakami jeszcze gorzej. Nad Rospudą - według opracowania - znajdują się gatunki, których tam raczej nigdy nie było, a nie ma tych, które tam na pewno żyją. Raport milczy o głuszcu, orliku krzykliwym, bieliku i dzięciole białogrzbietym, choć są to gatunki chronione, które powinny zostać w nim wymienione.

Ale najważniejsze, że w ocenie nie wzięto pod uwagę innych wariantów przebiegu obwodnicy poza tymi, które przecinają bagienną dolinę. Tak jakby z góry założono, którędy obwodnica ma przebiegać.

W 1999 r. powstaje kolejna ocena. Rozpatruje już cztery warianty przebiegu obwodnicy, ale nie porównuje ich ze względu na zagrożone wyginięciem ptaki i ssaki, choć zajmuje się liczbą mrowisk.

W 2005 r. powstaje następna ocena. Tym razem dotyczy głównie ptaków, bo dolina już jest w specjalnym unijnym obszarze ochrony ptaków w Puszczy Augustowskiej. Do oceny dołączono szereg opinii, którymi dziś posługują się zwolennicy budowy obwodnicy przez Rospudę. Tę ocenę odrzuciła Krajowa Komisja Ocen Oddziaływania na Środowisko, która jest ciałem doradczym ministra środowiska.

Tymczasem w ostatecznej wersji ocena, którą przedstawiła GDDKiA, podaje, ile ptaków może się wycofać, ale nie określa, czy to jest wpływ znaczący, czy nie. Podobnie jest z załączonymi do oceny opiniami. Jedna z nich mówi, że nie wiadomo, jaki będzie wpływ drogi ekspresowej na ptaki. To kompromitujące dla jej autora, gdyż akurat na ten temat istnieje sporo publikacji naukowych. Warto przypomnieć, że druzgocącą opinię na temat budowy drogi przez Dolinę Rospudy, i to dwukrotnie, wydała skupiająca wybitnych ekspertów Państwowa Rada Ochrony Przyrody. O tym jednak milczą autorytety, na które powołują się drogowcy.

Więcej: Gazeta Wyborcza

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12