zapisz30akcja

Tylko 40 procent Polaków niepokoi się o środowisko naturalne

Zmniejsza się liczba osób zaniepokojonych stanem środowiska naturalnego w Polsce. W latach dziewięćdziesiątych swoje obawy wyrażało 78 procent badanych, obecnie jest to 40 procent - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Z sondażu wynika, że zmniejszyła się liczba osób, które postrzegają swoją okolicę jako miejsce szczególnie zanieczyszczone. Zmalała też liczba badanych, którzy uważają, że to mieszkańcy miasta, czy gminy powinni przede wszystkim podejmować działania na rzecz poprawy stanu środowiska.

Ponad połowa respondentów - 56 proc.( 18 pkt. więcej niż w 2000 r.) segregowała odpady domowe, 27 proc. ( 12 pkt więcej niż w 2000r. ) zbierałam surowce wtórne: szkło, puszki, makulaturę, a prawie 31 proc. deklarowało, że podnosi śmieci znalezione w lesie, na łące, czy nad rzeką.

Więcej: PAP

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12