zapisz30akcja

Zamiast truć, można dużo zarobić

Dwa miliardy złotych są warte prawa do emisji dwutlenku węgla, które mogą wystawić na sprzedaż polskie firmy. Nasze przedsiębiorstwa objęte unijnym systemem handlu prawami do emisji dwutlenku węgla wypuściły go w ubiegłym roku o 30 mln ton mniej niż przysługujące im limity - ogłosił wczoraj minister środowiska Jan Szyszko. To znacznie więcej, niż szacowali analitycy, którzy spodziewali się nadwyżki 16 - 20 mln ton.

Zezwolenie na udział w systemie handlu prawami do emisji dwutlenku węgla uzyskały na razie 834 polskie zakłady. Wczoraj krajowy rejestr praw został połączony z unijnym. Za zgodą Komisji Europejskiej wprowadzono dane dotyczące 459 zakładów, bo nie wszystkie mają jeszcze zweryfikowane raporty emisji gazu za ubiegły rok.

System handlu prawami do emisji dwutlenku węgla wprowadzony został przez Komisję Europejską na początku 2005 roku. Jest nim objętych ok. 12 tys. firm, m.in. z branż energetycznej, chemicznej, stalowej, cementowej, papierniczej. Celem handlu jest ograniczenie emisji tego gazu. Zgodnie z postanowieniem protokołu z Kioto stare państwa Unii powinny zredukować emisję gazów cieplarnianych o 8 proc. w stosunku do 1990 roku.

Więcej: Rzeczpospolita

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12