zapisz30akcja

  Według IOŚ, stan polskiej przyrody jest dobry

Z najnowszego dokumentu "Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej - raport wskaźnikowy 2004" wynika, że stan przyrody w Polsce jest dość dobry.

Od 1990 r. wzrasta liczba obszarów cennych przyrodniczo, jakość polskich gleb rolniczych jest bardzo dobra, a poziom zanieczyszczenia użytków rolnych metalami ciężkimi i związkami organicznymi - niski, co pozwala klasyfikować je jako gleby o wysokiej jakości rolniczej. W porównaniu z innymi krajami europejskimi zużycie nawozów sztucznych i pestycydów utrzymuje się na stałym, niskim poziomie. Z raportu wynika również, że z roku na rok poprawia się w Polsce jakość wód podziemnych i powierzchniowych.

Problemem natomiast nadal jest rekultywacja gleb na terenach poprzemysłowych. Autorzy raportu zwracają uwagę na wzrost ilości odpadów z sektora przemysłowego. Ilość odpadów z tego sektora poddawanych odzyskowi utrzymuje się na podobnym poziomie od 4 lat, z niewielką tendencją spadkową. Niepokojącym zjawiskiem jest również wzrost ilości odpadów niebezpiecznych, trafiających na składowiska.

Więcej: PAP

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12