zapisz30akcja

Regulacje proekologiczne - środowisko można chronić za pomocą podatków

W krajach OECD obowiązuje około 270 podatków o charakterze ekologicznym. Ze statystyk OECD wynika, że wprowadzane w poszczególnych państwach podatki o charakterze ekologicznym wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Podatki te obejmują m.in.:
- opłaty nakładane na linie lotnicze w związku z generowanym hałasem (Dania);
- opłaty za produkty jednorazowe: maszynki do golenia, torby plastikowe, aparaty fotograficzne (Belgia, Dania, Islandia);
- opłaty za opakowania bezzwrotne: puszki, butelki (Belgia, Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja);
- podatki od energii i paliw – podatek węglowy, podatki od paliw samochodowych i olejów napędowych, podatki od energii elektrycznej, podatek: od węgla i koksu oraz od paliw lotniczych.

W obecnym polskim systemie podatkowym również istnieją pewne rozwiązania proekologiczne. W VAT są to nieliczne co prawda, ale jednak preferencyjne stawki podatkowe w odniesieniu do usług mających na celu ochronę środowiska. W akcyzie zróżnicowanie stawek wpływa na różnice cenowe towarów, promując te produkty, które są przyjazne środowisku (np. zwolnienie z podatku akcyzowego biokomponentów przeznaczonych do paliw ciekłych).

Z kolei w podatku dochodowym zwolnieniom podlegają m.in. dochody podatników, których celem jest działalność w zakresie ochrony środowiska (fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne). Istnieje też możliwość odliczenia od dochodu podlegającemu opodatkowaniu wydatków równych 10 proc. darowizn przekazanych na cele związane z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego dla organizacji pozarządowych. Od 1 stycznia 2004 r. na rzecz takiej organizacji osoba fizyczna może także przekazać 1 proc. należnego podatku.

W Polsce również obowiązują: opłaty emisyjne pobierane np. za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza, opłaty produktowe przewidziane dla przedsiębiorców, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, opłata depozytowa – 30 zł od sztuki – pobierana przy sprzedaży detalicznej akumulatorów ołowiowych (kwasowych).

Więcej: Gazeta Prawna

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12