zapisz30akcja

Lista laureatów Konkursu Grantowego - już opublikowana!

Prace Jury Konkursu Grantowego "Orange dla Ziemi" już się zakończyły. Zgodnie z regulaminem, Jury wyłoniło 10 projektów, których realizacja zostanie dofinansowana grantami.

Celem konkursu było zainicjowanie działań edukacyjnych wspierających gospodarkę odpadami, w tym szczególnie selektywną zbiórkę i recykling, uwzględniających lokalne potrzeby w tym zakresie, poprawnych pod względem dydaktycznym oraz pod względem standardów gospodarki odpadami.

Do konkursu zgłoszono 241 projektów, głównie autorstwa szkół. Znaczna większość aplikacji jest do siebie bardzo podobna. Myślimy tutaj o stosowanych formach i metodach pracy, analizy stanu aktualnego, metodologii przy planowaniu działań i rozwiązań w projektach. Praktycznie wszystkie wnioski spełniły wymagania formalne, nie można było także w zasadzie w żadnym wniosku zakwestionować zgodności z lokalnymi politykami i wypełniania lokalnych potrzeb. To co charakteryzowało także większość aplikacji, to, niestety, brak doświadczenia w tworzeniu wniosków, nieumiejętność czytelnego i jednoznacznego umieszczenia w opisie informacji szczególnie istotnych (uderzające zwłaszcza wobec opublikowanej listy kryteriów oceny!). Wynika z tego, iż nauczycielom i pozarządowcom potrzebne są szkolenia w tym zakresie - i kolejne konkursy, aby mogli "szlifować" umiejętności... Należy jednak uczciwie stwierdzić, że wobec debiutu znacznej większości wnioskujących, aplikacje są na zaskakująco wysokim poziomie. Pamiętajmy, że konkurs stawiał trudne zadanie do wykonania: zaplanowanie skomplikowanych działań, skoordynowanie wielu wątków, spraw i działania różnych instytucji, dokonanie analizy stanu aktualnego itd. Jury jest pełne uznania dla pracy i zaangażowania wnioskujących. Tym większą przyjemność sprawiła praca przy konkursie.

Praktycznie 100 procent wniosków spełniło wymagania formalne i wymagania merytoryczne, w tym najważniejsze: koncentracja na gospodarce odpadami oraz uwzględnienie lokalnych potrzeb w tym zakresie.

W konkursie wzięło udział wiele jednostek doświadczonych w planowaniu i realizacji tego typu programów (abstrahując od braku doświadczenia w tworzeniu aplikacji).

Miłą niespodzianką był udział kilkunastu organizacji spoza grona szkół i organizacji ekologicznych. Najwięcej projektów dotyczyło działań miejscowych lub na poziomie gminy lub części gminy.

Dzięki różnorodności zgłaszanych programów, można zbudować propozycję działań edukacyjnych na wcześniej niedostępnych, trudno dostępnych lub nieplanowanych polach – w organizacjach społecznych o profilu rozwoju osobowości i postaw prospołecznych, w środowisku teatrów dziecięcych, wśród wyższych uczelni i innych.

Wartość zgłoszonych 241 projektów sięga 2.500.000 zł. Wartość dofinansowanych projektów wynosi 185.896 zł.

Projekty oceniło jury w składzie: Małgorzata Sikora, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Anna Kowalik, Polska Telefonia Komórkowa Centertel, Małgorzata Izdebska, Urząd Gminy Wołomin, Michał Mikołajczyk, Rekopol Organizacja Odzysku S.A. oraz Dominik Dobrowolski i Sławomir Brzózek, Fundacja Nasza Ziemia.

>> LISTA LAUREATÓW

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12