zapisz30akcja

VI edycja Konkursu Ekologicznego Hewlett-Packard „w harmonii z przyrodą”.

Firma Hewlett–Packard organizuje VI edycję Konkursu Ekologicznego „w harmonii z przyrodą”. Jak co roku, konkurs stawia sobie za cel propagowanie postaw i działań służących ochronie środowiska wśród dzieci i młodzieży.

Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne mogą zgłaszać praktyczne projekty dotyczące, na przykład, zbiórki i segregacji odpadów, inwentaryzacji rozmaitych obiektów przyrodniczych i objęcia ich opieką, oszczędności wody lub energii elektrycznej, proekologicznego zagospodarowania otoczenia szkoły, itp.
Zwycięzca I nagrody otrzyma 6 zestawów komputerowych oraz drukarkę laserową. II nagroda to 4 zestawy komputerowe oraz drukarka laserowa, III nagroda to 3 zestawy komputerowe. Nagrody są produktami firmy Hewlett-Packard.
Zgłoszenia nadesłane na oba Konkursy oceniać będzie jury, w skład którego weszli eksperci w dziedzinie ekologii, przedstawiciele instytucji pro–unijnych oraz dziennikarze. W pracach jury uczestniczyć będą: dr Hanna Machińska, dyrektor Ośrodka Informacji Rady Europy, ekspert sejmowy, Przemysław Czajkowski, koordynator krajowy Globalnego Funduszu Środowiska/Programu Małych Dotacji w UNDP, Tomasz Cieślik, dyrektor Ligi Ochrony Przyrody - Europejskiego Centrum Ekologicznego, Michał Nurzyński, dyrektor Biura Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej Ministerstwa Środowiska, Eugeniusz Pudlis (przewodniczący jury), dziennikarz, publicysta magazynu ”Echa Leśne”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2006 roku. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca 2005 roku – w Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Informacje, regulamin Konkursu i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej http://www.hp.pl/konkurs_eko oraz w biurze Hewlett-Packard Polska, ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, tel.: (22) 565 71 27, e-mail: joanna.pawlak@hp.com  

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12