zapisz30akcja


Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju


Już 30 maja rozpoczyna się obchodzony po raz pierwszy Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. W inicjatywę włączyła się również Polska. Celem inicjatywy jest stymulowanie i nagłaśnianie działań, projektów i wydarzeń, które promują zrównoważony rozwój we wszystkich jego aspektach - gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju potrwa od 30 maja do 5 czerwca 2015 r. Do włączenia się w inicjatywę zachęca Minister Środowiska.

Aby uczestniczyć w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju, należy zaproponować działanie (konferencję, wystawę, projekt filmowy, działanie społeczne, inicjatywę biznesową, projekt edukacyjny), które swoim zakresem obejmie co najmniej jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju.

Działania należy zarejestrować na platformie www.esdw.eu, a następnie zorganizować i wypromować je od 30 maja do 5 czerwca 2015 r. Do tej pory z Polski zgłoszono już 26 działań.

Inicjatywa skierowana jest do obywateli i podmiotów zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego, m. in. agencji rządowych, samorządów, ośrodków badawczych, instytucji edukacyjnych, muzeów, organizacji społecznych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w tej inicjatywie oraz promowania jej w swoim środowisku.

źródło: http://www.gdos.gov.pl/europejski-tydzien-zrownowazonego-rozwoju

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12