zapisz30akcja

Dzień Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Śląskim

Promocja książki „Filozofia, psychologia i ekologia w edukacji dla zrównoważonego rozwoju” dr. Bogdana Ogrodnika, dr. Ryszarda Kulika i prof. Uniwersytetu Śląskiego Piotra Skubały to jeden z punktów obchodzonego 15 grudnia na Uniwersytecie Śląskim Dnia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju.

Zaplanowano także przeprowadzenie warsztatów „Tajemnice lasu”, „Natura nie zna granic” i „Życie drzew”.  Spotkanie organizowane przez Koło Naukowe Psychologii Jakości Życia ( WPiPs) i Śląski Ogród Botanic

zny w Mikołowie rozpocznie się o godz. 10.00 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. M. Grażyńskiego 53.

Warsztaty poprowadzą absolwenci Akademii Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną fragmenty zajęć dla uczniów szkoły podstawowej z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju prowadzonych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym zawierające powiązane elementy ekologii, psychologii oraz eko-filozofii.

Zgłoszenia na warsztaty należy kierować na adres: meritum@edu.pl.

20 grudnia 2002 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję ustanawiającą Dekadę Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (2005 – 2014). Ideą Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest dążenie do osiągnięcia równowagi pomiędzy społecznym i ekonomicznym dobrem oraz kulturą, tradycją i ochroną zasobów naturalnych Ziemi.

Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju podkreśla potrzebę respektowania godności ludzkiej, poszanowania różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety.

Jak podkreślają organizatorzy spotkania, zrealizowana przez Śląski Ogród Botaniczny pierwsza edycja programu Akademii Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest autorskim połączeniem trzech obszarów mających istotny wpływ n trwałość postaw proekologicznych dzieci i młodzieży: ekologii przyrodniczej i głębokiej, eko - psychologii oraz filozofii przyrody.

źródło: PAP – Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12