zapisz30akcja

Dwa miesiące nowej ustawy - konferencja 

3 września w Warszawie rozpocznie się trzydniowa XVII Konferencja "Kompleksowa gospodarka odpadami. Pierwsze doświadczenia wynikające z wdrażania ustawy".

1 lipca 2013 r. wdrożony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym kraju. Gmina przejęła obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. Czy gminy zdążyły przygotować się do zmian? Jeżeli nie to dlaczego? Czy mieszkańcy zostali dokładnie poinformowani o zmianach? Dlaczego nie chcą zaakceptować zmian? Dlaczego stawki za odbiór odpadów są tak zróżnicowane w poszczególnych gminach w Polsce? Dlaczego gminy tak późno zabrały się do wprowadzania zmian? Czy wprowadzane zmiany to „rewolucja śmieciowa” jak nazywa to wiele osób, czy też zmiany te mogą być wprowadzone ewolucyjnie? - Na te, a także inne pytania będą starali się odpowiedzieć prelegenci i uczestnicy konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami”, odbywającej się tradycyjne w pierwszych dniach września, tym razem w Warszawie, do udziału w której serdecznie zapraszam - mówi dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej.

- Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest jedną z najistotniejszych zmian przepisów dotyczących postępowania z odpadami, zmianą mającą bardzo istotne znaczenie dla wywiązywania się przez Polskę ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej, ale może nawet przede wszystkim zmianą, która powinna skutkować przebudową świadomości społecznej co do wagi problemu prawidłowego zagospodarowania odpadów domowych. Zmiana powinna więc spowodować w społeczeństwie zmiany mentalnościowe i kulturowe. Dla osiągnięcia takich efektów nie jest oczywiście wystarczającym samo zbudowanie nowych systemów, trzeba dbać o ich skuteczne funkcjonowanie i egzekwować obowiązki od wszystkich, których działania w osiąganiu tej skuteczności powinny służyć. Wymaga to bieżącego zainteresowania działaniami gmin i firm uczestniczących w tych systemach, monitorowania przestrzegania obowiązków przez mieszkańców gmin, podejmowania ciągłych działań kształtujących ich świadomość. Zadaniem konferencji jest zwrócenie uwagi na te problemy, wskazanie kierunków niezbędnych działań i podstaw prawnych ich podejmowania, zastanowienie się nad przyczynami występujących trudności i kłopotów oraz sposobami ich rozwiązywania - mówi prof. dr hab. Marek Górski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Istotnym elementem konferencji będzie panel dyskusyjny pt. „Bilans korzyści i zagrożeń dwa miesiące po wdrożeniu nowego systemu gospodarowania odpadami” z udziałem przedstawicieli Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz izb branżowych.

Program merytoryczny konferencji obejmuje ponadto podstawy prawne i praktykę wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami.

W trakcie konferencji odbędzie się kolejne spotkanie Członków Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Rady RIPOK.

Więcej szczegółów dotychzących konferencji mozna znaleźć tutaj.

Źródło: komunalny.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12