zapisz30akcja

Bogactwo baterii

Niemal codziennie obcujemy z bateriami, wykorzystując je jako źródło prądu, nie zdając sobie sprawy jak bardzo różnorodny jest świat baterii.

Wyróżnia się 2 rodzaje baterii:
1)    Baterie nieodnawialne (pierwotne, jednorazowe) – rozładowują się one tylko raz, co ma związek z ich budową. Często wykonane są z materiałów, jakie stosuje się do produkcji baterii wtórnych, jednak ich konstrukcja jest inna. Do baterii nieodnawialnych należą:
•    cynkowo-powietrzne,
•    cynkowo-węglowe,
•    alkaliczno-manganowe,
•    litowe,
•    rtęciowe,
•    srebrowe.
2)    Baterie odnawialne (wtórne, ładowalne, akumulatorowe) – działają w ten sam sposób, co baterie pierwotne, ale procesy chemiczne, jakie w nich zachodzą, można odwrócić poprzez ładowanie. Proces ten może być powtórzony 100-1000 razy. Wyróżnia się następujące baterie wtórne:
•    ołowiowo-kwasowe,
•    niklowo-kadmowe,
•    niklowo-wodorkowe,
•    alkaliczno-manganowe,
•    litowo-jonowe.

W jednej tonie zużytych baterii znajdziemy następujące ilości różnych substancji:
•    kadm: 0,5 kg,
•    rtęć: 3,0 kg,
•    cynk: 160,0 kg,
•    nikiel, lit: kilka kg,
•    miedź: 20,0 kg,
•    dwutlenek manganu: 270,0 kg,
•    żelazo: 210,0 kg,
•    grafit: 60,0 kg,
•    chlorek amonowy: 35,0 kg,
•    wodorotlenek potasu: 10,0 kg,
•    srebro: 0,3 kg,
•    niewielkie ilości kobaltu,
a także smołę, krzemionkę, szkło, papier, folie i wodór.

Informacja w ramach kampanii na rzecz prawidłowego zagospodarowania baterii i zużytych akumulatorów. Partnerem i zleceniodawcą kampanii jest Rocket Poland Sp. z o.o.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12