Formularz rejestracji 29 akcja

Parlament Europejski chce harmonogramu na COP19 

Podczaj konferencji klimatycznej ONZ, która odbędzie się w listopadzie w Warszawie, 192 państwa sygnatariusze Protokołu z Kioto, muszą ustalić harmonogram dla osiągnięcia globalnego oraz wiążącego porozumienia w 2015 roku w Paryżu - stwierdził Parlament w rezolucji głosowanej w środę.

Parlament ponowił propozycję przedstawioną przez UE, o zmniejszeniu własnych emisji o 30% do 2020 roku, jeśli najwięksi emitenci zobowiążą się do podobnych celów.

- Oczekiwania pokładane są w szczycie klimatycznym, który odbędzie się w 2015 roku, w Paryżu, ale jeśli chcemy osiągnąć trwałe globalne porozumienie dotyczące klimatu, konferencje w Warszawie jest kluczowa dla ustalenia przyszłych założeń oraz harmonogramu. Wierzę, że UE powinna przewodzić wysiłkom, stawiając sobie ambitniejsze cele, w celu ułatwienia osiągnięcia porozumienia - powiedział przewodniczący parlamentarnej komisji ds. środowiska Matthias Groote (S&D, DE), który przewodniczyć będzie delegacji PE, biorącej udział w konferencji od 18 listopada.

Posłowie podkreślają, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia redukcji emisji znacznie powyżej zakładanego 20% celu oraz że, Unia zaoferowała zwiększenie swojego celu do 30% do 2020 roku, jeśli inne kraje odpowiedzialne za większość emisji, zobowiążą się do podobnych celów. Przypominają, że emisje UE to 11% emisji globalnych. Większe ambicje oraz akceptacja dla ambitnych działań przeciwko zmianie klimatu mogłyby zostać osiągnięte przez sektory przemysłowe i energetyczne, jeśli taki poziom ambicji i chęci do wysiłku reprezentowałyby też gospodarki światowe.

Posłowie podkreślają też, jak istotne jest ustalenie ceny emisji dwutlenku węgla pochodzących z międzynarodowego transportu lotniczego i morskiego, co poza redukcją emisji, służyć tez może zwiększeniu dochodów. Uważają, że UE powinna zredukować własne emisje poprzez zaprzestanie rozwijania mających duży negatywny wpływ na emisje gazów cieplarnianych, niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak piaski bitumiczne. Publiczne dofinansowanie wspierające rozwój tego typu paliw powinno zostać wycofane.

Posłowie wzywają więc, aby na konferencji w Warszawie podjęto decyzje określające harmonogram oraz proces podejmowania zobowiązań, wiążące jej uczestników do przedstawienia własnych zobowiązań w 2014 roku, a następnie do ich oceny oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w roku 2015. Posłowie, uważają, że najistotniejszym celem powinno być ustalenie nowego "Paktu Klimatycznego" dla wszystkich, obejmującego zarówno państwa uprzemysłowione jak i rozwijające się, z wiążącymi zasadami udziału.

Źródło:komunalny.pl

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7 8

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12