Formularz rejestracji 29 akcja

Niepokojący stan populacji ryb Morza Bałtyckiego zauważony również przez rybaków

 

W poniedziałek odbyły się protesty polskich rybaków przeciwko polityce Unii Europejskiej względem połowów rybackich. Środowisko rybackie jest zaniepokojone stanem zasobów morskich. Tymczasem na szczeblu unijnym toczy się proces uzgadnienia nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, od którego zależeć będzie przyszłość europejskiego rybołówstwa.

Protesty odbyły się w Darłowie, Kołobrzegu, Świnoujściu i Ustce. Ponad 100 oflagowanych kutrów rybackich m.in. ze Związku Rybaków Polskich wypłynęło z portów. Rybacy chcieli zwrócić uwagę na niepokojące zjawisko. Z ich obserwacji wynika, że osobniki dorsza stają się coraz chudsze. O brak pokarmu dorsza, jakim są śledzie i szproty, polscy rybacy obwiniają intensywne połowy tych drobnych ryb prowadzone przez Szwecję. Drugim zauważanym przez sektor rybołówstwa problemem jest mała ilość wyławianych ryb czyli słaba wydajność połowowa.

Rybacy uważają, że Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa błędnie wyznaczyła kwoty połowowe dla bałtyckich gatunków ryb na rok 2014. Twierdzą oni, że podwyższenie kwoty poł. Śledzia Bałtyku Centralnego o 25 % oraz dorsza ze stada wschodniego o 7% jest nieuzasadnione wobec złej kondycji osobników dorsza oraz nadmiernych połowów paszowych ryb pelagicznych (szprota i śledzia).

Jednak szereg organizacji pozarządowych ocenia decyzję Rady względem kwot połowowych na Morzu Bałtyckim na rok 2014 jako krok w dobrym kierunku. W porównaniu do lat ubiegłych, tym razem dla większości poławianych na Bałtyku stad ryb Ministrowie wyznaczyli limity zgodne z zaleceniami naukowców (z Międzynarodowej Rady ds. Badań Morza - ICES) i z zachowaniem celu jakim jest odbudowa zasobów ryb do zrównoważonych poziomów (MSY) do roku 2015r. Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska postulowały natomiast o zmniejszenie kwot połowowych łososia, szczególnie dla jego niestabilnego nadal stada z Zatoki Fińskiej.

Problemy złej kondycji osobników dorsza oraz wyraźnie mniejszych wyładunków ryb zgłaszane przez polskich rybaków budzą niepokój i mogą być efektem nadmiernych połowów prowadzonych na Morzu Bałtyckim – czyli znanego od wielu lat problemu przełowienia. Aby jednak stwierdzić przyczynę obydwu tych problemów potrzebne są szeroko zakrojone badania naukowe. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Komisja Europejska już uruchomiła projekt badawczy pod nazwą „Study on stomach content of fish to support the assessment of good environmental status of marine food webs and prediction of MSY after stock restoration”, który ma na celu m.in. znalezienie przyczyn pogorszenia się kondycji i struktury populacji bałtyckiego dorsza. W badaniach tych uczestniczy również Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z Gdyni.

Przyczyn zjawiska, w którym gatunki drapieżne (w tym wypadku dorsz) stają się zauważalnie chudsze, może być naprawdę wiele. Arcyskomplikowana sieć zależności międzygatunkowych oraz nakładające się na nią całe spektrum czynników środowiskowych (w tym w przypadku Bałtyku również eutrofizacja, zanieczyszczenia, niskie zasolenie etc.) sprawia, że odnalezienie prawdziwego powodu takiego zjawiska jest niesłychanie trudne i wymaga przeprowadzenia gruntownych, specjalistycznych badań. Sprowadzenie problemu jedynie do zależności drapieżnik – ofiara (w tym wypadku dorsz oraz jego pokarm: śledź i szprot) wydaje się być daleko idącym uproszczeniem. Trzeba również pamiętać, że nie ma dowodów naukowych, które potwierdzałyby tezę, że to połowy paszowe (szprota i śledzia) są przyczyną pogorszenia kondycji osobników dorsza.

Dobra wiadomość dla wszystkich jest taka, że podczas zeszłotygodniowego głosowania plenarnego nad Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim Europosłowie zadecydowali o dwukrotnym zwiększeniu puli środków finansowych na gromadzenie danych naukowych. Jeżeli Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zatwierdzi ten zapis podczas negocjacji z Europalamentem – będziemy mieć pewność, że na naukowe rozwiązanie tego i innych licznych problemów Morza Bałtyckiego – będziemy mieć środki finansowe. Apel rybaków pokazuje ogromną potrzebę intensyfikacji badań naukowych, nie tylko poławianych komercyjnie gatunków ryb, ale i całego ekosystemu Bałtyku wraz z wszystkimi jego elementami. Mamy nadzieję, że polski rząd będzie również dążył zagwarantowania większej puli środków finansowych na badania naukowe podczas rozpoczynających się w przyszłym tygodniu negocjacji Rady i Europarlamentu w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

Autor:

Justyna Niewolewska

Fundacja Nasza Ziemia

 

Żródła:

http://www.ices.dk

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Komunikat-w-sprawie-kondycji-dorsza-w-Morzu-Baltyckim

http://www.fishsec.org/2013/10/17/regionalisation-results-in-fast-decision-on-baltic-quotas/

http://ocean2012.eu/press_releases/138-wynik-g-osowania-w-parlamencie-europejskim

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/705493,1060579-Rybacy-protestowali-w-sprawie-polowow-dorsza.html

 

 

 

 

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12