Formularz rejestracji 29 akcja

Referendum w sprawie Rospudy

PiS chce połączyć wybory do sejmiku województwa podlaskiego z referendum w sprawie obwodnic przebiegających przez tereny Natura 2000.

Mieszkańcy Podlasia mieliby głosować 20 maja - podlascy członkowie PiSu już od początku marca zbierają chętnych do opowiedzenia się w referendum. Wiadomo że odpowidzieć trzeba będzie na dwa pytania: "Czy jest Pani/Pan za budową obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 na podstawie projektu uzgodnionego przez ministra środowiska i zatwierdzonego przez wojewodę podlaskiego?" i "Czy jesteś za budową obwodnic Wasilkowa, Sztabina i innych miejscowości położonych w chronionych obszarach Natura 2000?"

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12