Formularz rejestracji 29 akcja

6 mld euro na ochronę środowiska

Ministerstwo Środowiska zapowiada że w latach 2007-2013 zostanie wykorzystanych z funduszy unijnych na ochronę środowiska aż 6 mld euro.

Wczoraj na konferencji prasowej Wicedyrektor Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska Aleksandra Malarz poinformowała że środki te ujęte sa min. w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, który określa pięć priortetów w dziedzinie ekologii:

1) Gospodarka wodno-ściekowa. Projekty w tym dziale to np. budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków. Na ten cel przeznaczonych jest ponad 2 mld 700 mln euro.

2) Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. W jego ramach terenom zniszczonym będą przywracane wartości przyrodnicze oraz ratowane brzegi morskie. Kwota przeznaczona na te działania to 1 mld euro z Funduszu Spójności

3) Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, czyli działania na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego. Działania w tym zakresie to min. retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych i monitoring środowiska. Środki: 500 mln euro

4)Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska - zostanie na nie przeznaczone 200 mln euro

5) Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Na ten cel przeznaczono 90 mln z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Posłowie podkreślali, że dobre wykorzystanie funduszy będzie zależało od samorządów i to one będą głównymi beneficjentami unijnych środków.

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12