Formularz rejestracji 29 akcja

Więcej "Natury"

Ministerstwo Środowiska zaproponowało projekt nowego rozporządzenia zmieniającego poprzednie rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w ramach ustawy o ochronie przyrody.

Nowy dokument precyzuje granice istniejących obszarów przede wszystkim opierając się na mapach w skali 1:50 000 a nie jak dotychczasowo 1:100 000. Ponadto granice zostały nieco zmodyfikowane tak aby kończyły się na naturalnych obiektach terenu - np. skrajów lasów, nasypach kolejowych itp.

Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie 35 nowych obszarów, dzięki czemu całkowita powierzchnia terenów objętych programem Natura 2000 będzie zajmowała 11,8 proc. powierzchni kraju, zamiast dotychczasowych 7,8 proc.(pełna ich lista do wglądu w załączniku poniżej).

Przypomnijmy, że w lutym Komisja Europejska wystosowała uwagę do Polski ponieważ zgłosiliśmy za mało obszarów do programu. Na uzupełnienie listy mieliśmy czas do końca marca, w przeciwym razie KE rozpoczęłaby kolejny etap postępowania przeciwko Polsce.

Czas na konsultacje projektu mija 11 kwietnia br.

..............................................................

zobacz projekt rozporządzenia

zobacz mapy obszarów

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12