1,5 procent

Znowu grozi nam Trybunał

Polska znalazła się wśród 14 państw Unii, które Komisja Europejska upomniała 22 marca za nie przestrzeganie dyrektywy w sprawie składowania odpadów. To pierwszy etap procedury która może mieć swój finał przed Tryunałem w Luksemburgu.

Dyrektywa pochodzi z 1999 roku i jest łamana przez większość krajów członkowskich. "Kontrole Komisji wykazały wiele niedociągnięć w odniesieniu do zgodności z zasadami dotyczącymi składowania odpadów praktycznie we wszystkich państwach członkowskich. Prowadzi to do braku odpowiedniej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Osiem lat po przyjęciu dyrektywy nadszedł czas, by wszystkie państwa bezzwłocznie skorygowały tę sytuację" - oświadczył komisarz UE ds. środowiska Stavros Dimas.

Przeszkodą w realizacji dyrektywy jest przede wszystkim nieodpowiednia konstrukcja prawa krajowego: złe definicje odpadów i metod składowania, ich klasyfikacja, przepisy dotyczące funkcjonowania składowisk oraz procedury obowiązujące przed przyjęciem na nie odpadów.

Celem ustawy jest zapobieganie negatywnym skutkom składowania odpadów - skażeniu wody, gleby i powietrza, emisji metanu który przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego oraz promowanie recyklingu. Wprowadza ona też zakaz składowania niektórych rodzajów odpadów np. zużytych opon oraz wprowadza obowiązek ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji o 35 proc. do roku 2016 w porównaniu ze stanem z roku 1995.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12