1,5 procent

Spotkanie dotyczące polityki morskiej UE

20 marca odbyło się spotkanie pięciu komisji parlamentarnych Parlamentu Europejskiego w celu przedyskutowania unijnej polityki morskiej. Podstawą dyskusji była wydana w czerwcu 2006 roku przez Komisję Europejską Zielona Księga zawierająca wytyczne dotyczące gospodarki morskiej. Na spotkaniu posłowie razem z ekspertami z całej Europy zaproponowali zaproponowali konkretne działania.

Największym problemem jest w tej chwili zły stan środowiska naturalnego i przeeksploatowanie łowisk, które nie mają możliwości regeneracji. Rozwiązaniem tej sytuacji ma być planowanie przestrzenne - akweny miałyby być podzielone na strefy, dla każdej z których zostałby opracowany oddzielny plan zagospodarowania w żależności od stanu środowiska i możliwości danego miejsca. Część z nich zostałaby objęta ochroną, w innych miejscach powstałyby strefy połowowe a w jeszcze inne ze względu na odpowiednie warunki atmosferyczne, mogłyby posłużyć jako teren pod budowę turbin wiatrowych.

Posłowie rozmawiali również o zmianach klimatycznych - podkreślali że transport morski musi również uczestniczyć w programie ograniczania emisji szkodliwych substancji. Metodą realizacji tego założenia miałby być handel pozwoleniami na emisję którego zasady określa protokół z Kioto.

Niektórzy uczestnicy spotkania zarzucali Zielonej Księdze że część zapisów bierze pod ochronę przyrodę zapominając o ludziach. Sygnalizowali że nowe przepisy nie powinny utrudniać życia mieszkańcom wybrzeży, marynarzom i przede wszystkim rybakom których praca ze względu na trudne warunki, niską płacę i silną konkurencję ze strony kłusowników i tak jest wyjątkowo ciężka

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12