Formularz rejestracji 29 akcja

Kochasz swoje dzieci? Nie pal śmieci!


Dziennikarze oraz organizatorzy konferencji

Ostatni raport Komisji Europejskiej informuje, iż co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tys. Polaków!

Informacja prasowa – II Dzień Czystego Powietrza

Podczas II Dnia Czystego Powietrza około 1,5 tysiąca szkół z Polski organizuje lekcje, wystawy szkolne, akcje i działania edukacyjne poświecone szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych!. Akcja jest częścią kampanii “Nie trujcie” prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Arka pod hasłem: KOCHASZ SWOJE DZIECI? NIE PAL ŚMIECI!

Jeżeli chciesz pójść z dzieckiem na jesienny spacer lub przewietrzyć mieszkanie w jesienny wieczór, to wiesz o czy mówimy. Zamiast oddychać rześkim powietrzem, musisz szybko uciekać do domu, a tam szczelnie zamykać okna. Wszędzie unosił się smrodliwy dym. Podczas spalania śmieci emitujemy do atmosfery:
* pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
* tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt,
* tlenek azotu – powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.


Nawet podczas spalenia niewielkiej ilości śmieci można wyczuć, że do atmosfery przedostają się szkodliwe związki ...

A i to nie wszystko. Ten trujący dym zawiera jeszcze: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Spalając 1 kilogram odpadów z polichlorku winylu PVC (butelki plastikowe, folie itp.) wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy kwas solny. Trujemy siebie, trujemy ziemię w naszych ogrodach, a także niszczymy cenne surowce, które mogą zostać poddane recyklingowi. Spalanie śmieci jest również źódłem gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie.

W ramach Dnia Czystego Powietrza uczniowie piszą “List do rodziców” przeciwko paleniu śmieci, wykonują plakaty, organizują happeningi, akcje i lekcje ekologiczne. Do szkół Fundacja Arka wysłała pakiety edukacyjne, przykładowe scenariusze zajęć, propozycje akcji. Nasze życie zależy od oddychania, od powietrza. Dlatego tak ważne jest to, aby było to czyste powietrze.


Konferencja prasowa "Kochasz swoje dzieci? Nie pal śmieci!"

Niezależnie Fundacja Nasza Ziemia przygotowuje kampanię społeczną w radio, w telewizji i na nośnikach reklamy zewnętrznej pt. “Nie psuj atmosfery”, zachęcając do selektywnej zbiórki zużytych opakowań i zniechęcając do spalania śmieci w piecach. Od nowego roku rozpocznie się również w całej Polsce cykl akcji pokazujących jak każdy z nas może poprzez proste codzienne działania ograniczać ilość produkowanego dwutlenku węgla.


Dominik Dobrowolski Wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia i Wojtek Owczarz Prezes Zarządu Fundacji Ekologicznej ARKA

Więcej informacji o kampanii “Nie trujcie”:
Wojciech Owczarz
Prezes Fundacji Ekologicznej ARKA 
0609 267 020

Więcej o kampanii “Nie psuj atmosfery”:
Dominik Dobrowolski
Wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia 
0501 535 034

Kampania “Nie trujcie” została dofinansowana przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Polityki Społecznej.

Partnerami kampanii są: Lasy Państwowe, Związek Harcerstwa Polskiego, Liga Ochrony Przyrody, Fundacja Nasza Ziemia, Fundacja Zielona Liga, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju.

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12