Formularz rejestracji 29 akcja

Być może powstanie mały rezerwat nad Rospudą, ale poza najcenniejszą częścią doliny

Są szanse na to, że w górnej części Doliny Rospudy powstanie niewielki rezerwat chroniący tereny bagienne i rosnące tam rzadkie gatunki roślin. Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody, która doradza wojewodzie, pozytywnie zaopiniowała społeczny wniosek złożony w tej sprawie.

Teren, na którym ma powstać rezerwat leży jednak daleko poza główną, najcenniejszą przyrodniczo częścią doliny rzeki Rospudy. To właśnie jej główny obszar ma być przecięty estakadą - fragmentem obwodnicy Augustowa - do budowy której trwają przygotowania. Przeciwko takiemu przebiegowi obwodnicy protestują organizacje ekologiczne.

Rezerwat o nazwie „Ruda” miałby powierzchnię ponad trzy hektary i byłby zlokalizowany w pobliżu wsi Kotownia w gminie Bakałarzewo. O jego powołania zabiega stowarzyszenie ekologiczne gmin z siedzibą w Bakałarzewie, które wykupiło już grunty na ten cel. Rezerwat może powołać wojewoda podlaski.

Prof. Simona Kossak Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży przypomina publikacje naukowe sprzed 10 lat, w których obecny przewodniczący WROP prof. Aleksander Sokołowski wskazywał na konieczność objęcia całej doliny statusem rezerwatu. Rezerwat „Rospuda”, o powierzchni kilkuset hektarów, był wówczas planowany i projektowany.

Działacz ekologiczny Krzysztof Wolfram przypomina, że do powołania rezerwatu nad Rospudą (pomysły te zgłaszano w latach 1983-86) nie doszło być może z powodu – jak się wyraził – „zaniechań administracyjnych”. Wniosek został złożony, ale utknął w procedurach administracyjnych w dawnym województwie suwalskim.

Prof. Aleksander Sokołowski zaznacza, że cała dolina Rospudy zasługuje na ochronę. Problemem jest jednak to, że teren ten znajduje się w rękach wielu prywatnych właścicieli. Nie są oni zainteresowani, by tereny te były chronione, a za ich wykupienie chcą wysokich odszkodowań. Jak mówi, chodzi o około 700 działek.

Więcej: PAP

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7 8

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12