Formularz rejestracji 29 akcja

 

Jednak zaokrąglać. MF podtrzymuje stanowisko w sprawie opłat za śmieci

Ministerstwo Finansów przedstawiło Krajowej Radzie RIO swoje stanowisko w sprawie zaokrąglania opłat za śmieci. Resort podtrzymuje, że należy je zaokrąglać do pełnych złotych.


W oficjalnej wykładni resort finansów powtórzył swoje wcześniejsze stanowisko, zgodnie z którym „wyłączenie od zasady zaokrąglania z art. 63 § 2 Ordynacji podatkowej obejmuje tylko opłaty, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych”. (Pisaliśmy o tym: "Na okragło, albo nie").

Według MF opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako opłata uregulowana w innej ustawie, nie mieści się w tym wyłączeniu, dlatego podlega zaokrągleniu na podstawie art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej.

Na potwierdzenie ministerstwo przypomina wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 1514/07, w którym sąd orzekł, że „…zasady dotyczącej zaokrąglania kwoty podatku wyrażonej w art. 63 § 1 Op nie stosuje się jedynie, do opłat uregulowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, tj. opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i administracyjnej”.

W ocenie urzędników MF interpretacja Krajowej Rady RIO, zgodnie z którą opłata za śmieci ma charakter opłaty lokalnej jest błędna. Resort wskazuje, że przytoczony w uzasadnieniu wykładni izb wyrok WSA w Lublinie z dnia 28 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Lu 932/12 nie dotyczył wykładni pojęcia „przepisów o podatkach i opłatach lokalnych” użytego w „art. 63 § 2 Ordynacji podatkowej, lecz ustalenia znaczenia pojęcia „opłat lokalnych” dla celów ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

Zdaniem ministerstwa z uzasadnienia powyższego wyroku można pośrednio wywnioskować, że wyraźne odesłanie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zachodzi wówczas, gdy jest mowa o „odpowiedniej ustawie” lub „przepisach o podatkach i opłatach lokalnych” (czyli tak, jak w art. 63 § 2 Ordynacji).

Według resortu, również powoływanie się na charakter lokalny opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może być argumentem dla zastosowania wyłączenia od zasady zaokrąglania.

Źródło:Serwis Samorządowy

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7 8

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12