Formularz rejestracji 29 akcja

 

DZIENNIKARZE DLA KLIMATU

 
Już po raz drugi wręczono nagrody w konkursie „Dziennikarze dla klimatu" organizowanym wspólnie przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) i Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS, przy wsparciu Ambasady Niemiec.


Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma za zadanie wyróżnić materiały dziennikarskie zaangażowane w tematykę klimatu wśród społeczeństwa, także wśród społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom klimatycznym. W sposób przystępny i zrozumiały (ale niebanalny) uświadamiać o zagrożeniach klimatycznych, jak powodzie czy huragany, których siła i liczba rośnie. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu – zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych – może być zastępowanie kopalnych surowców energetycznych odnawialnymi źródłami energii. Ale też nasze codzienne działania mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych i ich negatywnych skutków.
2 listopada Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował raport opracowany przez 800 naukowców i 1000 ekspertów. Nie ma wątpliwości niezahamowana emisja gazów cieplarnianych podniesie temperaturę na Ziemi o 3,7–4,80C. Dyskusja na temat tego czy zmiana klimatu została spowodowana przez człowieka należy do przeszłości, prawdopodobieństwo wynosi 95%, to prawie pewność.


– W swoich postanowieniach z końca października Unia Europejska wysłała społeczności międzynarodowej wyraźny sygnał. Europa chce się zmierzyć z wyzwaniami klimatycznymi. Napawa to otuchą w perspektywie przyszłorocznego szczytu klimatycznego ONZ w Paryżu – mówił Rolf Nikel, ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce i podkreślał, że długoterminowa i zrównoważona polityka klimatyczno-energetyczna musi wiązać się z technologicznym postępem, z powstawaniem nowych miejsc pracy i nowych branż przemysłowych.
 
Zdaniem ambasadora potrzebujemy poinformowanego społeczeństwa, które się w te działania zaangażuje i będzie je wspierać.
– Media mogą zdziałać więcej niż niejedna deklaracja na arenie międzynarodowej, dlatego tak ważne, że dziennikarze przekazują informację na temat zmian klimatu, przeciwdziałania tym zmianom, adaptowania się do nich. Jest duże zainteresowanie tymi sprawami w społeczeństwie, a media przecież kształtują opinię publiczną – mówił ambasador Nikel.
Maciej Grabowski, minister środowiska zwracał uwagę, że w Polsce pokutuje wiele mitów związanych ze środowiskiem np. taki, że rozwój gospodarczy musi być powiązany ze wzrostem zużycia energii.
– Unia jest liderem jeśli chodzi o działania na rzecz klimatu, ale chociaż popieramy cele unijne nie ukrywamy, ambitne i trudne, podkreślamy, że nasza ścieżka dochodzenia do tych celów jest nieco inna. Polskie przedsiębiorstwa muszą inwestować w nowe technologie. Gdyby w tym samym czasie musiały kupować drogie uprawnienia do emisji CO2, prawdopodobnie takiego wysiłku by nie uniosły – mówił minister Grabowski.
 
Zdaniem ministra, zmiana świadomości społeczeństwa i oczekiwań społecznych na rzecz ochrony klimatu jest bardzo potrzebna, bo żaden polityk nie podejmie się realizacji ambitnych i trudnych celów bez wsparcia społecznego.
– Dlatego cieszę się, że zainteresowanie konkursem jest wśród dziennikarzy bardzo duże – mówił minister Grabowski i zwracał uwagę, że na drodze do gospodarki zasobooszczędnej niezwykle ważne są nasze codzienne działania – oszczędzanie wody, korzystanie z komunikacji miejskiej, segregacja śmieci, oszczędzanie energii.
Dr Ulrich Witte przedstawił Fundację DBU, największą w Niemczech Fundację działającą na rzecz ochrony środowisko. Głównym partnerem DBU w Europie jest Polska. DBU prowadzi w naszym kraju 170 projektów, jednym z nich jest właśnie konkurs „Dziennikarze dla klimatu”.
– Najważniejsze wyzwanie jakie stoi przed nami to oszczędzanie i efektywne wykorzystywanie energii. Efektywność energetyczna będzie w najbliższych latach zajmować najważniejszą pozycję w polityce Unii Europejskiej i krajów członkowskich. W Niemczech, ale również w Polsce efektywność energetyczna jest źródłem ogromnego potencjału oszczędnościowego, ok. 40% energii zużywa się w Niemczech w gospodarstwach domowych, a 70% tej energii przypada na ogrzewanie – mówił dr Witte.
 
Dr Ulrich Witte przypomniał, że kiedy w DBU rozpatrywano wsparcie pierwszej edycji konkursu, zdecydowano się na nie bez wahania, ponieważ rozpowszechnianie wiedzy na temat klimatu, energii, rozsądnego obchodzenia się z energią jest jednym z podstawowych zadań Fundacji.
– Rzeczowa, zrozumiała dla odbiorców dziennikarska prezentacja tych zagadnień, ma kluczowe znaczenie dla stanu wiedzy i tworzenia świadomości społecznej w dziedzinie klimatu i energetyki. Wiemy jak ważna jest praca dziennikarzy w tym zakresie – mówił dr Witte.
Red. Paweł Wójcik, wiceprezes Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS poinformował, ze w tym roku na konkurs wpłynęło 121 prac (o 13% więcej niż w roku ubiegłym). Dominowała prasa, rośnie też udział materiałów zamieszczanych w internecie. Niewielką część prac stanowiły audycje i programy radiowe i telewizyjne. W kategorii prasa najwięcej zgłoszeń było z dzienników ogólnopolskich i prasy regionalnej, na kolejnych miejscach plasowały się tygodniki opinii i pisma branżowa.
 
 Wręczenie nagród odbyło się w trakcie uroczystej gali w salach Zamku Królewskiego w Warszawie prowadzonej przez red. Katarzynę Dowbor. Jury w składzie: prof. dr hab. Maciej Nowicki (przewodniczący), były dwukrotny minister środowiska, red. Krystyna Forowicz, prezes klubu EKOS, red. Elżbieta Strucka, autorka niezliczonej ilości radiowych programów popularno-naukowych oraz dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.


Prof. Nowicki podkreślił niezwykle ważną rolę dziennikarzy i konkursu.
– W Polsce nie tylko społeczeństwo nie jest uświadomione w kwestii zmian klimatycznych, ale i politycy, którzy w większości nie rozumieją powagi sytuacji. Dlatego chwała ambasadzie niemieckiej, DBU, Klubowi EKOS za pomysł i realizację konkursu „Dziennikarze dla klimatu” i sprawienie, że tak dużo dziennikarzy wzięło w nim udział – mówił przewodniczący jury.
Zdaniem prof. Nowickiego sytuacja na świecie, ale i w Polsce jest bardzo poważna. Niektóre zmiany klimatu mogą prowadzić do dramatycznych sytuacji. Nie wiadomo kiedy wymkną się nam spod kontroli. Ale niestety dziś rzadko myślimy tymi kategoriami o czym świadczą dyskusje na forum światowym i europejskim.
 
Decyzją jury I nagroda, statuetka, dyplom oraz 20 tys. zł przyznana została red. Ewie Podolskiej z radia TOK FM za dwa cykle audycji: “Rozmowy o klimacie” oraz “Energia dla klimatu.
 
 II nagroda, statuetka, dyplom oraz 4 tys. zł przyznana została red. Edwinowi Bendykowi z tygodnika “Polityka” za artykuł “Dobry klimat dla klimatu”.
 
 III nagroda, statuetka, dyplom oraz 2 tys. zł przyznana została red. Andrzejowi Paplińskiemu z miesięcznika “Murator” za zestaw filmów poświęconych domom pasywnym, ogniwom fotowoltaicznym i zmianom w instalacji grzewczej a dostępnych na stronach internetowych TV Murator.
 
 Ponadto jury przyznało jeszcze trzy równorzędne wyróżnienia uhonorowane dyplomami –  dla zespołu: Marcin Popkiewicz, dr Aleksandra Kardaś oraz prof. dr hab. Szymon Malinowski z portalu „Nauka o klimacie” za cykl publikacji, ogółem 62 pozycje.
 
Dla red. Niny Kinitz z redakcji „Przegląd Komunalny” za artykuł Jak przekuć słońce w złoto”
oraz dla red. Michała Olszewskiego z portalu “Chrońmy klimat” za artykuł Między Śląskiem a kowadłem.
 

Gratulujemy.
 
Jacek Zyśk


 Do gratulacji przyłącza się Fundacja Nasza Ziemia

źródło: http://www.dziennikarzedlaklimatu.pl/

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7 8

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12