Formularz rejestracji 29 akcja

Aktualności - Listopad 2006

By moe powstanie may rezerwat nad Rospud, ale poza najcenniejsz cz&#28 2006-11-07

By moe powstanie may rezerwat nad Rospud, ale poza najcenniejsz cz&#28

S szanse na to, e w górnej czci Doliny Rospudy powstanie niewielki rezerwat chronicy tereny bagienne i rosnce tam rzadkie gatunki rolin. Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody, która doradza wojewodzie, pozytywnie za

Nadwilaskie gi wkrótce znikn 2006-11-06

Nadwilaskie gi wkrótce znikn

10 tysicy drzew, rosncych nad Wis midzy mostami Siekierkowskim i Poniatowskiego, tworzy "korytarz ekologiczny", objty sieci Natura 2000. Ten gowy las ma zim zgin - z

Harcerze Sprztali wiat w Sawnie - "Dwa zadania - jeden cel" 2006-11-03

Harcerze Sprztali wiat w Sawnie - "Dwa zadania - jeden cel"

W tym roku dziaanie Komendy Hufca ZHP im. WOP w Sawnie opierao si gównie na przygotowaniu konkursu pod nazw "Dwa zadania - jeden cel". By on skierowany do wszystkich jednoste

Mistrzostwo zielonych dróg 2006-11-02

Mistrzostwo zielonych dróg

Szlak Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie zosta zwycizc rodkowo-wschodnioeuropejskiej Nagrody Greenways 2006. W projekcie uczestniczyy: Polska, Republika Czeska, Sowacja, Wgry, Rumunia i Bugaria.

Pomómy kasztanowcom - to atwe! 2006-11-02

Pomómy kasztanowcom - to atwe!

Wystarcz grabie, chwila czasu i troch chci! A dziki temu wiosn kasztanowce mog mie znacznie lepsze warunki do ycia. Kasztanowce w Polsce zjadane s przez szrotówka kasztanowcowiaczk

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12