Formularz rejestracji 29 akcja

150 lat żubrów w Pszczynie

W 2015 r. mija 150 lat od sprowadzenia żubrów do Pszczyny. Zwierzęta zostały sprowadzone przez księcia von Pless Jana Henryka XI Hochberga. Liczące obecnie ponad 40 osobników stado powiększyło się w tym roku o trzy młode żubry.

Pierwsze cztery żubry przyjechały do Pszczyny w 1865 r. w wagonie towarowym z Rosji. Zakup nie był zbyt kosztowny. Car rosyjski w ramach wymiany otrzymał 20 jeleni. "Na początku przebywały w okolicach Murcek, następnie przetransportowano je do Jankowic k. Pszczyny. Hodowla rozwijała się na tyle dobrze, że książę organizował polowania" - powiedział PAP Grzegorz Cekus z Nadleśnictwa Kobiór. W polowaniach uczestniczył m.in. cesarz niemiecki Wilhelm II.

Hodowla załamała się w czasie pierwszej wojny światowej, stado zostało mocno przetrzebione - przetrwały trzy żubry. Lasy Państwowe przejęły ten teren po drugiej wojnie światowej, kiedy w stadzie było kilkanaście zwierząt. Utworzono wówczas rezerwat, który zyskał status ośrodka zamkniętego.

"Od czasów powojennych w rezerwacie przybyło prawie 300 żubrów. Wiele zwierząt trafiło do hodowli zagranicznych na całym świecie" - dodał Cekus.

W 2006 r. stado zostało podzielone na dwie grupy. Miało to związek z powstaniem przy rezerwacie odrębnej, otwartej dla turystów zagrody oraz Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej. Wytypowane żubry trafiły na 10-hektarowy wybieg obejmujący częściowo las i łąkę. Żubry można oglądać przechadzając się 2-kilometrową ścieżką wokół ogrodzenia. Obecnie w zagrodzie można oglądać 6 żubrów.

Duże stado - zamknięte za wzmocnionym ogrodzeniem w rezerwacie - ma do dyspozycji ponad 740 ha.

"Każdego roku rodzi się łącznie od 6 do 8 cieląt. W tym roku są już trzy, a spodziewamy się jeszcze od dwóch do trzech" - powiedział Cekus.

Narodziny wszystkich zwierząt, zgodnie z tradycją, zostają odnotowywane w Księdze Rodowodowej Żubrów. Na jej podstawie każdego roku publikowane są dane o stanie żubrów na świecie. Pierwszego wpisu dokonało w 1932 r. Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. Do Księgi wpisuje się numery rodowodowe i imiona - w przypadku jankowickich żubrów zaczynające się od liter "Pl" (żubry czystej krwi pszczyńskiej) i "Po".

Obecnie w rezerwacie żubrów w Jankowicach prowadzona jest modernizacja. W ramach projektu "Ochrona żubra ex situ bison bonasus w Rezerwacie Żubrowisko na terenie Nadleśnictwa Kobiór" zostanie wykonanych szereg remontów, w tym m.in. paśników dla żubrów, wodopojów, budynków zaplecza, w których magazynowany jest pokarm dla zwierząt. Odnowione zostaną również stare aleje drzew (posadzone zostaną m.in. dęby szypułkowe); w innych miejscach zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne m.in. na stuletnich dębach.

Projekt będzie realizowany do 2017 r. Modernizacja finansowana będzie m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ok. 1,7 mln zł. Lasy Państwowe przeznaczyły na ten cel ok. 280 tys. zł. Fundusze te zostaną również wykorzystane do wprowadzenia elektronicznego systemu identyfikacji żubrów.

W ramach obchodów 150 lat hodowli żubrów w Pszczynie we wrześniu odbędzie się m.in. Konferencja Międzynarodowa "Żubry w Lasach Pszczyńskich", odsłonięta zostanie również tablica upamiętniająca 150 lat żubrów pszczyńskich.

Źródło: gdos.gov.pl

Fot.: Michael Gäbler [CC BY 3.0], Wikimedia Commons

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7 8

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12